Kryzys w małżeństwie przybiera różną formę. Kiedy relacje ulegają pogorszeniu, a inne rozwiązania nie przynoszą rezultatu coraz więcej osób decyduje się na separację. Choć z założenia jest ona tymczasowa, to nie ma żadnych ograniczeń co do długości jej trwania....