Wizyta u terapeuty uzależnień, szczególnie pierwsza, to z pewnością bardzo trudny krok, który poprzedzony jest podjęciem przełomowej decyzji o podjęciu leczenia. Dlatego tak ważne jest wsparcie w postaci podstawowych informacji – na czym polega terapia uzależnień i jak może przebiegać wizyta u terapeuty. Większość osób, chcących leczyć swoje uzależnienie, ma mnóstwo wątpliwości i nie wie, czy i jak się na takie spotkanie przygotować.

Oczywiście takie emocje są całkowicie naturalne, ponieważ już sama decyzja o podjęciu terapii jest najczęściej bardzo trudna. Ale warto zapoznać się z ogólnymi zarysami przebiegu wizyty, aby wiedzieć, czego można się po niej spodziewać.

Pierwsza wizyta u terapeuty uzależnień

Trzeba zdać sobie sprawę, że terapeuta jest osobą, której jedynym celem jest pomoc w bardzo trudnym położeniu w jakim znalazła się osoba uzależniona. Sesja terapeutyczna przebiega w atmosferze szacunku, spokoju i powagi.  W jej trakcie terapeuta będzie starał się poznać, zrozumieć problemy z jakimi zgłosił do niego pacjent. Będzie również dążyć do  zminimalizowania stresu  pacjenta i nawiązania przyjaznej relacji, aby zachęcić i wspierać jego decyzję o wyjściu z uzależnienia. Dlatego zastanawianie się, na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć, czy przygotowywanie się jak do egzaminu, nie ma większego sensu.

Część formalna

Wizyta u terapeuty uzależnień polega głównie na zebraniu różnych koniecznych informacji o pacjencie, takich jak dane potrzebne do założenia karty pacjenta, wiedza o problemie, który zgłaszający się pragnie zwalczyć, a także motywacji, jaka w tym procesie może pomóc.

Nie należy się dziwić, kiedy terapeuta zapyta o fakty z życia prywatnego, choćby takie, jak hobby, pasje, zainteresowania, mocne strony, czy też osiągnięcia. W ramach wywiadu o pacjencie mogą okazać się przydatne także informacje o relacjach rodzinnych, stanie zdrowia oraz sytuacji zawodowej. Takie dane mogą pomóc w opracowaniu diagnozy oraz harmonogramu leczenia. Zdecydowanie warto udzielać wszystkich informacji szczerze, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, że terapeuta jest jak najdalszy od bezcelowego wypytywania, a wszystkie udzielone odpowiedzi przybliżają do postawienia trafnej diagnozy oraz wdrożenia skutecznego i efektywnego leczenia.

Relacje z terapeutą uzależnień

Warto także zwrócić uwagę na to, czy nawiązujemy niewymuszoną relację z terapeutą, czy odpowiada nam styl jego pracy. Tego typu specjaliści pracują według własnych modeli lub opierając się o założenia innych szkół terapeutycznych. Pomiędzy terapeutą a pacjentem powinna nawiązać się choćby minimalna nić sympatii i porozumienia, dzięki czemu terapia przyniesie lepsze efekty w krótszym czasie.

Podjęcie decyzji o leczeniu uzależnienia jest niewątpliwie najważniejszym etapem terapii, ale aby się udało osiągnąć zmianę , warto współpracować ze swoim terapeutą i podjąć wysiłek w celu zbudowania z nim relacji terapeutycznej, która jest najważniejszym prognostykiem sukcesu w realizacji celu jaki stawia sobie pacjent w procesie terapeutycznym, czyli abstynencji i trzeźwości. Terapeuta uzależnień jest po to, by pomóc, towarzyszyć w procesie zmian nie po to aby krytykować, pouczać, moralizować, oceniać.

W naszej pracy wyznajemy zasadę holistyczno – integracyjnej terapii uzależnień. Podejście to ma na celu przywrócenie pełnej równowagi psychofizycznej w całym organizmie pacjenta oraz zdolności rozwoju, odbudowywania i budowania satysfakcjonujących go relacji z samym sobą, ale także z innymi ludźmi.

Dlatego w celu konsultacji lub podjęcia terapii uzależnień serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

 

Centrum Rodzinne i Rozwodowe