Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów?

Podwyższenie alimentów jest możliwe jedynie w przypadku, gdy okoliczności, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim orzeczeniu, ulegną zmianie.  Chodzi przede wszystkim o możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów albo o zakres uzasadnionych potrzeb uprawnionego. Oczywistym przypadkiem zmiany okoliczności uzasadniających żądanie podwyższenia alimentów jest np. sytuacja kiedy zobowiązany do zapłaty alimentów dostał sporą podwyżkę lub w ogóle zmienił pracę na znacznie lepiej płatną.

Mogą to być też inne okoliczności, na przykład: zobowiązany do alimentów spłacił kredyt hipoteczny, odziedziczył wartościowy spadek, wygrał na loterii, zakończył rehabilitację i wrócił do pełni sił po długiej chorobie, kupił dom i nie musi już płacić za wynajem. Jeśli coś wpływa na zdolności zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego do alimentów, to można to wykorzystać jako argument do ich podwyższenia.

W przypadku alimentów na dziecko najczęściej wystarczy powołać się na to, że im dziecko jest starsze, tym wyższe są jego uzasadnione potrzeby. Nie chodzi tu tylko o koszty wyżywienia czy ubrań. Z wiekiem u młodego człowieka pojawiają się pasje (gra na instrumencie, nauka języków), hobby (jazda konna, sport), chęć podróżowania, potrzeby kulturalne czy społeczne (kino, teatr itp.) To wszystko kosztuje i tym samym wpływa na możliwość podwyższenia alimentów. Innym uzasadnieniem może być długotrwała choroba uprawnionego do alimentów, rehabilitacja po wypadku lub związana z pogorszeniem stanu zdrowia. Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja majątkowa drugiego rodzica (np. utrata pracy). Inne okoliczności to np. podwyższenie czynszu, czy konieczność przeprowadzenia remontu, dokonania większych zakupów.

Wniosek o podwyższenie alimentów

W celu podwyższenia alimentów należy wnieść pozew do sądu rejonowego. Co istotne, przed sądem należy udowodnić, że faktycznie doszło do zmiany okoliczności umożliwiających podwyższenie alimentów, a zmiana ta jest istotna. Przedstawiając dowody przed sądem, należy pamiętać, że trzeba wykazać to, co zmieniło się od ostatniego wyroku.

Nigdy nie należy podnosić tego, że w poprzedniej sprawie sąd nie wziął czegoś pod uwagę, albo, że poprzednie orzeczenie jest niesprawiedliwe. W tej sprawie istotna jest zmiana okoliczności, a nie ponowna ocena tych faktów, które sąd już ocenił w poprzedniej sprawie. Dlatego, zanim sformułuje się pozew o podwyższenie alimentów, należy przeczytać uzasadnienie orzeczenia zasądzającego alimenty.

Następnie zasadnym jest dokonanie zestawienia usprawiedliwionych potrzeb dziecka z możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego do alimentów. Ustalając usprawiedliwione potrzeby dziecka, należy je podzielić na koszty indywidualne i koszty wspólne (tzw. mieszkaniowe). W ramach kosztów indywidualnych można wskazać na wyżywienie, odzież, środki higieniczne i kosmetyczne,  lekarstwa, witaminy, hobby, wyjazdy szkolne, komitet rodzicielski, wyprawkę szkolną i przybory szkolne.

Koszty wspólne to koszty mieszkaniowe, które stanowią wynik dzielenia sumy łącznych zobowiązań mieszkaniowych (czynsz, podatek od nieruchomości, media, kredyt itp.).

Dodatkowo w pozwie o podwyższenie alimentów można wnosić, by sąd zobowiązał stronę pozwaną do wskazania nazwy banku, w którym posiada rachunek bankowy na siebie lub prowadzoną przez siebie firmę, a następnie by wystąpił do tegoż banku z prośbą o przesłanie zestawienia rachunku bankowego za ostatnie 12 miesięcy. Nadto należy ustalić, czym aktualnie zajmuje się strona zobowiązana do alimentacji, a także jakie oferty istnieją na rynku pracy dla takich osób, z określeniem wynagrodzenia dla tychże osób. Innymi słowy, konieczne jest dążenie do ustalenia możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Zakres świadczeń alimentacyjnych

Ustawodawca w sposób jednoznaczny posługuje się sformułowaniem, iż zakres świadczeń alimentacyjnych jest m.in. uzależniony od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku. W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne. Możliwości zarobkowe – to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i te, pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

W celu konsultacji lub uzyskania pomocy prawnej  zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Centrum Rodzinne i Rozwodowe