Proces rozwodowy nigdy nie jest rzeczą łatwą, sprawie towarzyszą silne emocje, które mogą oddziaływać na podejmowane przez strony decyzje. Wbrew pozorom, zgodna i obustronna wola małżonków o rozstaniu nie wystarcza, by się rozwieść. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby sąd orzekł rozwód.

            W polskim prawie do orzeczenia rozwodu konieczne jest łączne zaistnienie dwóch przesłanek: wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której rozwód skutkowałby ucierpieniem dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo byłby on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji sąd nie orzeknie rozwodu.

Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego polega na zerwaniu trzech więzi charakteryzujących małżeństwo: emocjonalnej (uczuciowej), gospodarczej oraz fizycznej. Prawo nie określa w jakich sytuacjach więzi te zostają zerwane. Przyjmuje się, że zerwanie więzi uczuciowej wiąże się z nieodczuwaniem wzajemnej miłości, szacunku, akceptacji i innych uczuć charakterystycznych dla małżeństwa. Ustanie więzi fizycznej łączy się przede wszystkim z brakiem współżycia seksualnego między małżonkami, ale nie zawsze, ponieważ to może ustać w skutek choroby jednego z współmałżonków. Ustanie więzi fizycznej zachodzi z kolei na pewno, jeżeli brak jest jakichkolwiek gestów potwierdzających przywiązanie do drugiej połówki. Ustanie więzi gospodarczej to sytuacja, w której małżonkowie przestali prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Prościej mówiąc, każdy żyje na własny rachunek i nie zajmuje się sprawami małżonka i co najistotniejsze- nie zamieszkują ze sobą. Fakt wspólnego mieszkania nie musi jednak oznaczać, że więź gospodarcza została zerwana, ponieważ może być tak, że małżonków nie stać na zamieszkanie osobno. O trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego mówimy, gdy wszystkie okoliczności sprawy wskazują na to, że małżonkowie nie będą w stanie odbudować łączących ich więzi – ta przesłanka odróżnia zasadność rozwodu od separacji.

            Przy orzekaniu rozwodu sąd bierze pod uwagę dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd musi zbadać czy rozwód nie wpłynie negatywnie na sytuację małoletniego, a to już kwestia bardzo indywidualna – może to być stan psychiczny, zmiana otoczenia czy też sytuacja materialna, wszystko co ma wpływ na wychowanie i rozwój człowieka.

            Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że orzeczenia rozwodu nie może domagać się małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę lub odmowa jego zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

            Centrum Rodzinne i Rozwodowe zapewnia profesjonalną obsługę prawną w zakresie rozwodu. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, skontaktuj się z nami, a nasz prawnik odpowie na Twoje pytania i zajmie się Twoją sprawą.

 

 

Centrum Rodzinne i Rozwodowe