Płacisz alimenty na dziecko lub jesteś ich beneficjentem? Zastanawiasz się nad tym jak długo taki stan potrwa? Jeśli odpowiedziałeś na to pytanie twierdząco, to znaczy że jesteś adresatem tego artykułu.

Musisz wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny nie jest dożywotni i wygasa w określonych przez prawo okolicznościach.

Rodzic ma obowiązek płacić alimenty na rzecz dziecka, dopóki nie stanie się ono samodzielne. Co do zasady obowiązek ten trwa do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Nie oznacza to jednak, że wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, rodzic jest automatycznie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Obowiązek przedłuża się, jeżeli dziecko nadal się uczy i nie ma własnych źródeł dochodu do 25. roku życia (oba elementy muszą zachodzić łącznie). Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, to obowiązek alimentacyjny jest bezterminowy. Jeżeli natomiast dziecko posiada własny majątek, z którego może pokryć koszty utrzymania, rodzic może zwolnić się z obowiązku alimentacyjnego, niezależnie od wieku dziecka.

Rodzic nie może samodzielnie zaprzestać uiszczania alimentów na dziecko. Za każdym razem, gdy chcemy obniżyć wysokość zasądzonych alimentów lub uzyskać ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego musimy wnieść pozew do sądu.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Należy jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny to nie tylko świadczenia pieniężne, ale również osobiste starania rodzica o wychowanie i utrzymanie dziecka. Niewiele osób ma również świadomość, że alimenty mogą też płacić dzieci na rzecz rodziców, jeżeli rodzice znajdują się w stanie niedostatku, a dzieci mają możliwości zarobkowo-finansowe, które powalają zaspokoić rodziców.

Dzieci mogą zwolnić się z obowiązku płacenia alimentów na rzecz rodziców, jeżeli zachodzi tzw. niegodność. Jest to stan, w którym rodzice nie interesowali się swoim dzieckiem przez całe życie, a nawet je opuścili. W takim przypadku dziecko może powoływać się na przepisy ogólne prawa cywilnego dotyczące nadużycia prawa podmiotowego – art. 5 Kodeksu cywilnego. Jeżeli dziecko dorosło i dobrze radzi sobie w życiu, a wyrodny rodzic rości sobie alimenty, dziecko może podnieść, że roszczenie rodzica o przysługujące mu alimenty stanowi nadużycie przysługującego mu uprawnienia. Domaganie się przez niego alimentów jest bowiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Centrum Rodzinne i Rozwodowe świadczy kompleksowe usługi prawne, w tym z zakresu alimentów. Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy, skontaktuj się z nami, a nasi prawnicy dopilnują, żeby sprawa znalazła dla Ciebie szczęśliwy finał.

 

 

Centrum Rodzinne i Rozwodowe