Pedagog

pedagog

Wsparcie pedagoga

Pedagog – pomoże dziecku lub nastolatkowi zrozumieć i odnaleźć się w trudnej sytuacji jaką jest rozstanie rodziców. Będzie wsparciem dla dziecka, gdzie sytuacja rodzinna ma niebagatelny wpływ. Jego działania pomogą w uniknięciu dodatkowych kłopotów w środowisku szkolnym i grupie rówieśniczej. W chaosie zmian związanych z rozwodem rodziców będzie stanowił dla dziecka źródło poczucia bezpieczeństwa.

Pedagog:

  • udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów takich jak: nadpobudliwość psychoruchowa, fobie szkolne, lęki i inne zaburzenia zachowania, których przyczyną może być rozstanie rodziców,
  • wspomoże wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny,
  • doradzi w rozwiązaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych,
  • na potrzeby postępowania sądowego sporządzi opinię dotyczącą kształcenia i wychowania dziecka,
  • udzieli bezpośredniej pomocy dziecku,
  • wskaże na zachowania i sposoby, których stosowanie pozwoli na uniknięcie podobnych problemów w późniejszym procesie wychowawczym.

Zmieniamy rozwód w coś pozytywnego

Umów się z naszym specjalistą

Centrum Rodzinne i Rozwodowe

tel. 667 70 70 62