Polityka prywatności

W trosce o bezpieczeństwo i zachowanie poufności danych osobowych naszych Klientów Centrum Rodzinne i Rozwodowe ustanowiło politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

Administratorem serwisu www.rodzinneirozwodowe.pl jest firma: isoTeka Piotr Sieczyński z siedzibą w Białymstoku 15-879, ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, będący właścicielem Centrum Rodzinnego
i Rozwodowego mieszczącego się w Białymstoku 15-879, ul. J. H. Dąbrowskiego 20B,  tel. +48 667 70 70 62,  e-mail: biuro@rodzinneirozwodowe.pl, NIP: 542-133-52-26, REGON: 050118263. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić adekwatne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Rodzinne i Rozwodowe można kontaktować się przez email: biuro@rodzinneirozwodowe.pl lub pisząc na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Centrum Rodzinne i Rozwodowe, ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-879 Białystok

 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie,
 • ustalenia tożsamości przy rejestracji oraz przed udzieleniem świadczenia,
 • udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych bądź prawnych,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przyjmowania, rozpatrywania i realizacji Państwa reklamacji,
 • archiwizacji Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

 • przepisy prawa,
 • prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw,
 • prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych,
 • zawarta umowa,
 • udzielona zgoda.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Pliki cookies (ciasteczka)  

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej www.rodzinneirozwodowe.pl, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji jego działania, możemy wykorzystywać pliki cookies. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika, a jedynie służą identyfikacji danych komputera i przeglądarki podczas korzystania z naszej strony internetowej. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: sesyjne (zlokalizowane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz trwałe (zlokalizowane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania – wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich trwałego usunięcia).

Użytkownik może w dowolnej chwili zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies lub usunąć te pliki przez przeglądarkę internetową. Ograniczenie stosowania plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji serwisu w przeglądarce Użytkownika.

 

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Administrator danych może przekazywać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym przez Państwa upoważnionym.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • prawo wycofania wcześniej wyrażonej zgody,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.