POMOC
PSYCHOLOGICZNA

Wsparcie psychologa

Porada psychologiczna

ma za zadanie pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu zgłoszonego przez klienta. Najczęściej korzystają z niej osoby doświadczające kryzysu rozwojowego, bieżących trudności w relacjach z innymi oraz osoby odczuwające problemy z akceptacją zmian zachodzących w ich życiu.
Podczas spotkań skupiamy się na określeniu problemu, znalezieniu możliwości jego rozwiązania, poprawie samopoczucia oraz lepszym funkcjonowaniu. Porada psychologiczna obejmuje maksymalnie kilka sesji.

Konsultacja psychologiczna

polega ona na ocenie stanu psychicznego klienta. Konsultacja ma na celu poszukiwanie przyczyn trudności i problemów oraz zaproponowanie odpowiedniej strategii postępowania. Z takiej formy wsparcia mogą korzystać osoby zainteresowane pomocą nie tylko dla siebie, ale również dla swoich bliskich.
Konsultacja pomaga nie tylko w doborze odpowiedniej formy pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy też psychiatrycznej dopasowanej do Twoich potrzeb, oczekiwań i sytuacji, ale również daje możliwość poznania, aklimatyzowania kontaktu z psychologiem. Czasami przyjrzenie się swoim uczuciom, myślom obecnym w danej sytuacji będzie już wystarczające, a czasem potrzebna będzie głębsza analiza i sformułowanie wskazań dotyczących dalszego postępowania. Konsultacja psychologiczna może być jednorazowa lub obejmować krótki cykl spotkań.

Psychoterapia par

obejmuje pomoc psychologiczną, w której uczestnikami są dwie bliskie sobie osoby będące w związkach małżeńskich lub związkach nieformalnych. Wsparcie takie skierowane jest w szczególności do par, które pomimo starań i motywacji nie potrafią samodzielnie rozwiązać problemów lub znaleźć wyjścia z trudnej sytuacji.
Odczuwają trudności z komunikacją, doświadczają kryzysu np. z powodu braku zaufania, zdrady, nadmiernej zazdrości, choroby, groźby rozwodu lub rozstania. Podczas wspólnych spotkań pracujemy nad odbudowaniem jakości związku, satysfakcjonujących relacji między obojgiem partnerów.
Wspólnie szukamy sposobów radzenia z trudnościami i poznania mechanizmów funkcjonowania w relacji z drugą osobą. Psychoterapia par nie jest możliwa bez aktywnego uczestnictwa partnerów jednocześnie i obejmuje od kilku do kilkunastu sesji.

 

Zmieniamy rozwód w coś pozytywnego

Umów się z naszym specjalistą

Centrum Rodzinne i Rozwodowe

tel. 667 70 70 62