Rozwód zawsze jest silnym przeżyciem emocjonalnym, które wiąże się zarówno z dużym obciążeniem psychicznym, jak i wątpliwościami natury moralnej. Duży stres może spowodować, że podejmowane pod jego wpływem decyzje stają się pochopne oraz wadliwe. Ta druga cecha może wywierać niekorzystne, a czasem wręcz nieodwracalne skutki na niwie prawnej. Powstaje więc pytanie: czy warto skorzystać z pomocy kogoś, kto zajmuje się tą problematyką zawodowo? Niniejszy artykuł pomoże Ci zdecydować, czy na ścieżce procesowej powinno się skorzystać z pomocy fachowego prawnika.

            Jak zostało już wspomniane powyżej, sprawa o rozwód jest sprawą o charakterze procesowym. Spory takie cechuje wysoki stopień formalizmu, który może powodować trudności dla osób niemających na co dzień styczności z prawem. Z tego punktu widzenia pomoc zawodowego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), uprawnionego do reprezentowania klienta przed sądem staje się nieodzowna.

            Zakres obowiązków adwokata lub radcy prawnego podczas rozwodu zależy tak naprawdę od woli samego klienta. Zainteresowany udzielając prawnikowi pełnomocnictwa, daje mu tym samym prawo do dokonywania czynności w jego imieniu. Pełnomocnik sporządza pozew, wnosi go do sądu i co najważniejsze – reprezentuje klienta przed organem wymiaru sprawiedliwości, czyli po prostu przed sądem. Dodatkowo prawnik składa wnioski dowodowe, udziela porad i odpowiedzi na nurtujące klienta pytania oraz ustala najbardziej korzystną strategię postępowania w sprawie. Może on też, jeśli klient sobie tego życzy złożyć odwołanie od wyroku sądu I instancji (apelacja), a w przypadku wyczerpania drogi krajowej, nawet zaskarżyć sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jeśli doszło do naruszenia praw zagwarantowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (jest to ostateczność, a sama procedura jest niezwykle trudna i czasochłonna).

            Reasumując, zdecydowanie bardziej opłaca się zwykłemu Kowalskiemu zainwestować w fachowego pełnomocnika i mieć poczucie bezpieczeństwa procesowego, pewność że sprawa zostanie poprowadzona właściwie, wszystkie formalności dopełnione, zamiast dokładania sobie niepotrzebnie stresu jak poradzimy sobie w procesie rozwodowym.

Centrum Rodzinne i Rozwodowe świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej. Nasi prawnicy są świetnie wykwalifikowani i przygotowani do poprowadzenia Twojej sprawy. Możesz także skorzystać z pomocy naszych psychologów, którzy pomogą Ci z kolei uporać się z emocjonalnym aspektem rozwodu.

 

 

Centrum Rodzinne i Rozwodowe