Rozwód krok po kroku

 

Jeżeli szukasz informacji, jak wziąć rozwód musisz wiedzieć, że każda sprawa rozwodowa jest inna i posiada swoista specyfikę, stąd też nie da się zawrzeć pełnych i uniwersalnych rad dotyczących rozwodu w jednej publikacji. Niemniej, podejmując próbę uogólnienia, każdy rozwód można przedstawić w następujących dziesięciu krokach:

Krok 1. Podjęcie decyzji

Podjęcie ostatecznej decyzji o rozwodzie jest bardzo trudne. Często małżonkowie, pomimo braku jakiejkolwiek więzi między sobą postanawiają trwać w związku dla dobra małoletnich dzieci. Należy jednak pamiętać, że burzliwe relacje między małżonkami z pewnością nie dadzą dzieciom odpowiedniego wzorca na przyszłość.
W małżeństwach, gdzie rzadko rozmawia się o swoich lub wspólnych problemach, zaczynają one nawarstwiać się i mnożyć. W momencie eskalacji, górę biorą emocje, dochodzi do kłótni, wtedy trudno o racjonalne myślenie. Warto jednak, przed podjęciem ostatecznej decyzji, spróbować spokojnej rozmowy z żoną lub mężem, skorzystać z pomocy psychologa, udać się na terapię małżeńską lub do mediatora. Szczera rozmowa bez wypominania sobie wzajemnych błędów i wylewania pretensji może rozwiązać niejeden problem.
Jeżeli rozmowy takie przebiegają z udziałem mediatora lub terapeuty, pomaga to wykazać w ewentualnym późniejszym pozwie rozwodowym, że podjęta została próba mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeżeli takich prób nie było, to należy w pozwie rozwodowym wyjaśnić, dlaczego tego nie zrobiono.
W dzisiejszych czasach skorzystanie z profesjonalnej pomocy psychologa, terapeuty, a także mediatora nie stanowi żadnej ujmy na honorze, przeciwnie pokazuje, że do całej sytuacji podchodzi się z wielką odpowiedzialnością, co również może mieć znaczenie na postrzeganie takiej osoby w toku rozwodu. Jeśli jedno z małżonków np.: żona pragnie skorzystać z pomocy psychologa, a mąż się na to nie zgadza, powinno się pójść samemu. Taka postawa również może pomóc w jej sytuacji.

Aby podjąć ostateczną decyzję o rozwodzie musisz być przekonanym, że między Wami doszło do całkowitego zerwania:
więzi uczuciowej – uczucie do współmałżonka wygasło, jest dla Ciebie obcy lub obojętny,
– więzi fizycznej – brak jakichkolwiek kontaktów seksualnych między Wami,
– więzi gospodarczej – mieszkacie osobno, a jeśli nawet razem to każdy z Was sobie sam gotuje, sprząta, pierze, robi zakupy, nie spędzacie razem wolnego czasu, nie spożywacie razem posiłków.
Stan taki musi być dodatkowo trwały i nie ma żadnych szans na poprawę relacji miedzy Wami.

Krok 2. Dobrze przygotuj pozew o rozwód

Pozew o rozwód jest dość skomplikowanym pismem procesowym. Niestety gotowce z Internetu, lub rady bliskich często nie będą pasowały do Twojej sytuacji. Treść pozwu zależy od wielu czynników np.: czy zażądacie rozwodu bez orzekania czy z orzekaniem o winie, czy posiadacie małoletnie dzieci lub też żądacie równocześnie podziału majątku wspólnego, itd.
Nie opieraj się tylko i wyłącznie na informacjach od osoby z sekretariatu w sądzie – to zwykle nie są prawnicy. Pamiętaj, że każdy błąd formalny w pozwie spowoduje, że sędzia wyznaczy Tobie jedynie siedmiodniowy termin na jego uzupełnienie. W przeciwnym razie pozew zostanie zwrócony i nie wywoła żadnych skutków prawnych.
Pozew musi zawsze zawierać dokładnie określone żądanie, wskazywać imię i nazwisko i inne dane powoda i pozwanego, posiadać uzasadnienie. Pozew powinien być opłacony, podpisany i złożony w dwóch egzemplarzach. Do pozwu trzeba dołączyć oryginalny skrócony odpis aktu małżeństwa. Aktualnie opłata sądowa w sprawie o rozwód to 600 zł. Kwotę tą należy wpłacić w sądzie lub przelać na rachunek bankowy sądu (są one podane na stronach internetowych każdego sądu). Do pozwu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty – to z pewnością przyspieszy sprawę.
Złożenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych z pewnością wydłuży rozpoznanie sprawy. Gdy jednak złożysz taki wniosek, to musisz pamiętać o wypełnieniu formularza o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które również można znaleźć w Internecie.

Krok 3. Z winą czy bez winy

Jeśli zależy Tobie na szybkim zakończeniu sprawy nie wnoś o orzeczenie rozwodu z winy małżonka. W większości przypadków powoduje to wdanie się w spór i długi proces. Najszybciej kończą się sprawy rozwodowe, gdy małżonkowie są zgodni odnośnie do wszelkich kwestii.
Gdy jednak zależy Ci na udowodnieniu winy małżonka lub na ograniczeniu mu znacznie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, to musisz się liczyć z kilkoma rozprawami, podczas których przesłuchani zostaną świadkowie, a także z badaniem psychologiczno-pedagogicznym małżonków oraz waszych dzieci. Czasem jednak trzeba walczyć o swoje prawa, ale warto wiedzieć, czy przypadkiem sami nie jesteśmy częściowo winni rozkładowi pożycia małżeńskiego.

Krok 4. Alimenty

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek zasądzenia alimentów od jednego z rodziców na rzecz małoletniego dziecka. Należy podkreślić, że oboje rodzice są zobowiązani do utrzymywania wspólnych dzieci. Poza tym alimenty to mają być pieniądze na utrzymanie dziecka, a nie na wzmocnienie prywatnego budżetu rodzica zajmującego się na co dzień opieką nad dzieckiem.
Z pewnością zbyt wygórowane żądania spotkają się z protestem drugiego rodzica i sąd będzie musiał w tym zakresie przeprowadzić postępowanie dowodowe, a to może wydłużyć całą sprawę.
Zdarza się jednak tak, że brakuje Ci pieniędzy na utrzymanie dziecka, a proces rozwodowy będzie trwał długo. Wówczas możesz wnieść tzw. wniosek o zabezpieczenie alimentów. Jego uwzględnienie przez sąd pozwoli Ci na korzystanie z alimentów zasądzonych na rzecz dziecka od drugiego małżonka już w toku sprawy rozwodowej.

Krok 5. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Tą kwestie również rozstrzygnie sąd w wyroku rozwodowym. Pamiętaj, że brak porozumienia na tym polu doprowadzi do przedłużenia procesu, a także konieczność dopuszczenia opinii zespołu specjalistów psychologów i pedagogów. Rodzice nie powinni robić z dziecka ,,karty przetargowej” i utrudniać jego kontaktów z drugim rodzicem. Pamiętaj, że tym najbardziej ukarzesz własne dziecko, a nie drugiego małżonka. Oddziel sprawy dorosłych od spraw rodzicielskich.
Byli małżonkowie nie muszą żyć w wielkiej zgodzie, ale dlaczego utrudniać kontakty rodzica z dzieckiem, jeśli do tej pory te kontakty były dobre. Można przecież być złym małżonkiem, ale dobrym ojcem lub matką.
Rodzic, co do zasady, ma prawo do spędzania czasu z dzieckiem, do wspólnych wakacji, ferii, do tego, aby dziecko u niego nocowało. Jeśli tu rodzice będą mieli odmienne stanowiska, to konieczne mogą się stać zeznania świadków oraz badanie psychologiczno-pedagogiczne, a to są dalsze miesiące postępowania.
Najlepiej w drodze ugody ustalić te kwestie z drugim małżonkiem.

Krok 6. Podział majątku wspólnego

Sąd w toku postępowania rozwodowego z reguły nie zajmie się tą sprawą. Podział majątku po rozwodzie może być sprawą skomplikowaną i często długotrwałą. Tylko w przypadku, gdy w skład majątku nie wchodzi nieruchomość (dom, mieszkanie, działka) i dodatkowo jesteście zgodni odnośnie warunków podziału, jest szansa na to, że sąd podzieli wasz majątek. Sąd nie będzie rozpatrywał tych kwestii wtedy, gdy miałoby to wydłużyć sprawę o rozwód. Do podziału majątku z reguły będzie potrzebne odrębne postępowanie przed sądem rejonowym. Można tą sprawę załatwić też notarialnie.

Krok 7. Przygotowanie się do rozprawy

Rozprawa to najważniejszy etap procesu rozwodowego. Staniesz oko w oko z sędzią, który również jest człowiekiem i oprócz kwestii faktyczno- prawnych siłą rzeczy oceni Twój wygląd, zachowanie i stosunek do całej sprawy.
Twoje zachowanie na rozprawie i stanowiska zajmowane w toku procesu są niezwykle istotne.
Przeczytaj dokładnie swój pozew oraz ewentualne stanowisko swojego małżonka. Pozwoli Ci to nie być zaskoczonym pytaniami sądu. Często zdarza się tak, że nie umiemy wyjaśnić dlaczego żądamy rozwodu z winy małżonka lub alimentów w takiej a nie innej wysokości. Pamiętaj, że sąd kieruje się doświadczeniem życiowym, ale nie może się wszystkiego domyślać – to w końcu Ty o coś wnosisz i musisz udowodnić swoje racje.

Krok 8. Skorzystaj z pomocy adwokata

Jeśli nie da się rozwiązać waszego problemu na drodze polubownej, a sprawy zaszły już za daleko, to udaj się do prawnika, który zajmuje się sprawami rozwodowymi i ma w tym zakresie doświadczenie. Czasem nawet proste początkowo procesy rozwodowe zmieniają się w potężne batalie sądowe. Warto mieć więc wtedy u swego boku profesjonalną pomoc prawną. Prawnik pomoże Ci w zrozumieniu Twojej sytuacji prawnej, napisze pismo procesowe, zwróci uwagę na to, jak należy się przygotować do rozwodu, czego unikać i jak się zachowywać w tej trudnej sytuacji.

Krok 9. Dokąd po rozwód?

Rozwód można uzyskać tylko w sądzie – nie załatwisz tego u notariusza. Takie sprawy rozpatrywane są przez sądy okręgowe, znajdujące się zazwyczaj w dawnych miastach wojewódzkich.
Pozew kieruje się do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania – pod warunkiem, że któreś z małżonków jeszcze w tym okręgu mieszka.
Pamiętaj, że nawet jeśli oboje mieszkacie już za granicą, ale chcielibyście się rozwieść w Polsce, to generalnie istnieje taka możliwość. Niektórzy się na to decydują, ponieważ przepisy innych państw bywają dużo bardziej restrykcyjne w kwestii rozwodu.

Krok 10. Jak długo trwa rozwód?

To pytanie, które jest najczęściej zadawane przez osoby żądające rozwodu.
Duża część z nich chciałaby się rozstać z małżonkiem jak najszybciej – najlepiej na pierwszej rozprawie. Jest to oczywiście możliwe, ale trzeba wiedzieć o kilku istotnych zasadach, które wpływają na maksymalne usprawnienie procesu rozwodowego.
Wszystko zależy od was samych. Najkrócej trwają procesy, w których obie strony są zgodne. Jeśli zgadzacie się co do kwestii winy, opieki rodzicielskiej i alimentów – sprawa może być załatwiona szybko.
Im więcej kwestii spornych tym proces dłuższy.
Czasami warto wypośrodkować i zastanowić się, czy ważniejsza jest szybkość uzyskania rozwodu, czy raczej zależy nam na innych kwestiach, które w toku procesu chcemy uzyskać.
Dla szybszego załatwienia sprawy, nie powinno się poświęcać wszystkiego! Nierozsądne byłoby żądanie za niskich alimentów tylko po to, by małżonek nie robił problemów i zgodził się na szybki rozwód. Musisz wiedzieć, że później, aby podwyższyć alimenty konieczne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania.
To samo dotyczy kontaktów z dzieckiem. Skoro np.: ojciec chce pielęgnować swoją relację z dzieckiem po rozwodzie, to powinien walczyć o jak najbardziej rozbudowane kontakty, mimo negatywnego nastawienia żony.
Musimy sami zdecydować o co warto walczyć, przemyśleć swoją sytuację, ocenić szanse powodzenia, aby nie tracić sił, pieniędzy i czasu a na koniec otrzymać niesatysfakcjonujące nas rozstrzygnięcie.

W celu konsultacji lub uzyskania pomocy prawnej  zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Centrum Rodzinne i Rozwodowe