Rozwody

Sprawy rozwodowe

W polskim prawie rozwód, czyli rozwiązanie małżeństwa może orzec tylko sąd (na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), wtedy gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli gdy ustały pomiędzy małżonkami więzi: fizyczna, emocjonalna i gospodarcza.

Decyzja o zakończeniu małżeństwa nie należy do najłatwiejszych i wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami.

Decydując się na zakończenie małżeństwa, gdy rozpad pożycia ma charakter trwały i brak jest widoków, aby małżeństwo funkcjonowało jeszcze w przyszłości, zastanawiamy się, jakie kroki należy podjąć, by skutecznie przeprowadzić postępowanie rozwodowe. 

Jak uzyskać rozwód i jakie trzeba spełnić warunki, aby sprawa trafiła na wokandę?

Centrum Rodzinne i Rozwodowe dzięki profesjonalnej i kompleksowej pomocy doświadczonych prawników, mediatorów czy też psychologów pomoże Państwu przejść przez wszystkie etapy rozwodu oraz stawić czoła nowej sytuacji w życiu. 

Małżonek, który jest całkowicie pewny, że nie chce dłużej pozostać w związku małżeńskim, powinien wnieść do sądu pozew rozwodowy. Pozew może wnieść do sądu każdy z małżonków. Pozew jest pismem kluczowym dla sprawy rozwodowej, często decyduje o tym, czy postępowanie zakończy się szybko, czy będzie trwać dłużej, dlatego należy szczególnie zadbać o poprawne zredagowanie wszystkich wniosków.

Jeśli nie posiadają Państwo odpowiedniej wiedzy, a składany pozew rozwodowy obejmuje zawiłe kwestie prawne, nasze Centrum Rodzinne i Rozwodowe jest do Państwa dyspozycji. Dzięki naszemu doświadczeniu nie muszą się Państwo obawiać żądnych formalności, jak i samych rozpraw. 

Naszym Klientom pomagamy przejść bezboleśnie i bezstresowo przez ten trudny okres w ich życiu. Pomagamy skrócić czas postępowania rozwodowego do niezbędnego minimum.

Nasze Centrum oferuje profesjonalną opiekę prawną przez cały czas trwania postępowania rozwodowego, od wniesienia pozwu, przez reprezentację na rozprawie sądowej, wniesienie ewentualnej apelacji, aż do prawomocnego zakończenia sprawy. Jako fachowcy w swojej dziedzinie dokładamy wszelkich starań, aby sprawy rozwodowe trwały możliwie najkrócej i kończyły się pomyślnie dla strony, którą reprezentujemy.

Jako wyspecjalizowane Centrum Rodzinne i Rozwodowe, zanim podejmiemy się prowadzenia sprawy rozwodowej, szczególnie jeśli małżonkowie wychowują małoletnie dzieci, przedstawiamy różne warianty oraz opcje, prowadzące do odbudowy relacji między małżonkami. Jeśli rozwód jest jedynym rozwiązaniem, wówczas podejmujmy się udzielenia stosownej pomocy prawnej.

 

Zmieniamy rozwód w coś pozytywnego

 

Umów się z naszym specjalistą

Centrum Rodzinne i Rozwodowe

tel. 667 70 70 62