Separacje

Separacja małżeńska

Separacja to obecna już od ponad 20 lat w polskim prawodawstwie instytucja prawna pozwalająca na odseparowanie się małżonków, którzy nie chcą zdecydować się na rozwód. Choć z założenia jest ona tymczasowa, to nie ma żadnych ograniczeń co do długości jej trwania. Separacja małżeńska często stwarza okazję do „odpoczęcia od siebie” i próbę odbudowy nadszarpniętych więzi, a kiedy indziej jest substytutem rozwodu. Czym właściwie się od niego różni? Jak ją uzyskać?

Czym jest separacja?

Małżonkowie, których relacja nie układa się zbyt dobrze, coraz częściej decydują się na separację. Kiedy partnerzy nie mieszkają już ze sobą lub mieszkają, ale pożycie małżeńskie ustało i każde z nich prowadzi własne życie, mówimy o stanie określanym jako separacja faktyczna. Nie jest ona uregulowana w żaden sposób przepisami, nie zwalnia małżonków z ciążących na nich w świetle prawa obowiązków, lecz jest to moment, w którym relatywnie łatwiej jest naprawić nadszarpnięte więzi. Separacja faktyczna jest warunkiem koniecznym do orzeczenia wiążącej separacji prawnej.

Każda ze stron ma prawo złożyć wniosek o separację, co skutkuje rozpoczęciem postępowania sądowego. W jego trakcie Sąd upewnia się, czy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego – czyli więzi łączącej małżonków pod względem emocjonalnym, fizycznym i materialnym. Być może nadal mieszkają w jednym mieszkaniu, ale w istocie każde z nich żyje „na własną rękę”, co przejawia się brakiem współżycia, wspólnego spędzania czasu czy gospodarowania zarabianymi środkami.

Formalne skutki separacji są bardzo zbliżone do skutków rozwodu, m.in. w zakresie spoczywających na małżonkach obowiązków. Najważniejsze z nich to:

  • ustanie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami,
  • brak domniemania, że ojcem dziecka urodzonego podczas separacji jest mąż,
  • pozbawienie praw do dziedziczenia ustawowego.

Jeśli Sąd stwierdzi, że separacja naruszyłaby dobro małoletnich dzieci lub byłaby ona niezgodna z zasadami współżycia społecznego (np. z powodu ciężkiej choroby jednego z małżonków), to powstrzyma się z wydaniem orzeczenia o separacji – to jedyne dwie sytuacje, w których może zdecydować się na ten krok.

 

Centrum Rodzinne i Rozwodowe – uzyskaj profesjonalną pomoc

Zwracając się do naszego Centrum, możesz liczyć nie tylko na profesjonalną pomoc adwokata w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu prowadzącego do separacji. Zajmujemy się również wielopłaszczyznową i kompleksową pomocą w rozwiązywaniu trudności i problemów, uniemożliwiających dalsze pożycie. Dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu psychologii, seksuologii, pedagogiki, psychiatrii i psychoterapii pomogliśmy uratować już wiele małżeństw i przywrócić małżonkom panującą między nimi więź. Zapraszamy do kontaktu również Ciebie – jesteśmy przekonani, że wspólnie znajdziemy najlepsze wyjście z sytuacji.

Zmieniamy rozwód w coś pozytywnego

Umów się z naszym specjalistą

Centrum Rodzinne i Rozwodowe

tel. 667 70 70 62