Władza
rodzicielska

Władza rodzicielska

ładza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i wygasa, kiedy dziecko osiąga pełnoletność.

Władzę rodzicielską regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 92–112 k.r.o.).

Do obowiązków rodziców należy dbanie o dobro dziecka, wychowanie dziecka z poszanowaniem jego godności i praw, opieka nad dzieckiem, odpowiednie zarządzanie jego majątkiem, a także reprezentowanie dziecka przed organami państwowymi oraz innymi podmiotami.

Rodzice zobowiązani są do troszczenia się o emocjonalny i fizyczny rozwój dziecka, zapewnienie dziecku edukacji oraz szanowania praw dziecka. Jeśli rodzice (lub jeden z nich) nie wypełniają należycie swoich obowiązków, sąd rodzinny może ograniczyć lub zawiesić prawa rodzicielskie. 

Sąd może zdecydować o pozbawieniu praw rodzicielskich jednego lub obojga rodziców w przypadku rażących zaniedbań tj. wtedy, gdy dobro dziecka jest zagrożone, w przypadku przemocy i agresji względem dziecka, nieuleczalnej choroby psychicznej rodzica, braku stałego kontaktu rodzica z dzieckiem, odbywania wieloletniej kary pozbawienia wolności oraz zaginięcia jednego lub obojga rodziców.

Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, traci wszelkie prawo do podejmowania jakichkolwiek decyzji w sprawach dziecka. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską nad wspólnym, małoletnim dzieckiem np. po rozwodzie, separacji czy unieważnieniu małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno wskazuje, że najważniejsze jest dobro dziecka, a nie interes rodziców.

Dlatego sąd bardzo wnikliwie bada sprawę władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice podczas sprawy rozwodowej przedstawią zgodne z dobrem dziecka porozumienie wychowawcze, wówczas władza rodzicielska może być w pełni pozostawiona obojgu rodzicom.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może złożyć każdy z rodziców. Gdy przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej ustąpią, a dobro dziecka nie będzie już narażone, rodzic ma prawo wnioskować o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Centrum Rodzinne i Rozwodowe zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności spraw o władzę rodzicielską.

Mając na uwadze, jak ważne i delikatne są sprawy rodzinne, a szczególnie te dotyczące dzieci, nasi Klienci mogą liczyć na  merytoryczną pomoc prawną, skuteczne i korzystne rozwiązania dotyczące władzy rodzicielskiej oraz zrozumienie i wsparcie przez cały okres trwania postępowania sądowego.

 

W zakresie naszych kompetencji mieszczą się, m.in. sprawy o:

 • ustalenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie zasad oraz zakresu kontaktów z dzieckiem,
 • wydanie paszportu dla dziecka,
 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • zakazania jednemu z rodziców kontaktów z dzieckiem,
 • zmianę wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej.

 

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam jasno stwierdzić, że dobro dziecka jest wartością nadrzędną, dlatego zawsze proponujemy ugodę między rodzicami i przygotowanie  wspólnego planu wychowawczego, tzw. planu rodzicielskiego. Udzielamy wsparcia podczas negocjacji w sprawach związanych z wychowaniem i sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Jednak ugoda nie zawsze jest możliwa.

Dlatego reprezentujemy również Klientów w sądzie rodzinnym, sporządzamy wszelkie potrzebne pisma, przygotowujemy porozumienia i wnioski m.in. o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie sprawowania władzy rodzicielskiej, a także o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

 

Zmieniamy rozwód w coś pozytywnego

 

Umów się z naszym specjalistą

Centrum Rodzinne i Rozwodowe

tel. 667 70 70 62